Zwy­cięzca 2014

Nagroda Specjalna Jury


Walter Lange

Walter Lange – osoba, która na przestrzeni ostatnich kilku lat wniosła największy – według jury – wkład w rozwój zegarmistrzostwa.

Walter Lange
Zwy­cięzca 2014

Nagroda Specjalna Jury