O konkursie
Nominacje
Jury
CH24.PL PORSCHE KMZiZ JURA H15 Men's Health
TWÓJ WYBÓR
Zamierzasz oddać swój głos na zegarek:
Grönefeld - 1941 Remontoire Guilloche Blue
« kliknij aby zobaczyć pozostałe zegarki z kategorii "Zegarek Klasyczny"
Imię i nazwisko
Adres e-mail

Uzasadnienie

(wypełniając to pole chcę wziąć udział w losowaniu nagród i oświadczam, że akceptuję zamieszczony poniżej regulamin)

UWAGA!!!
Nie należy wybierać zegarka z każdej kategorii!
Jedna osoba może oddać głos tylko na jeden zegarek
(spośród wszystkich zaprezentowanych na stronie)


 1. Organizatorem Konkursu, jest właściciel serwisu CH24.PL (firma GTK Kiełtyka Tomasz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44 A)
 2. Konkurs polega na wypełnieniu wszystkich pól formularza (włącznie z polem "uzasadnienie").
 3. Każdy Użytkownik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. Próba nadesłania większej ilości zgłoszeń skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
 4. Konkurs trwa od 01.09.2017 do 30.09.2017. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 30.11.2017r.
 5. Użytkownik, biorąc udział w konkursie, w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację na łamach serwisu CH24.PL oraz na profilach w mediach społecznościowych CH24.PL swojego imienia i nazwiska.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrody przyznawane będą za najciekawsze opisy zamieszczone w polu "uzasadnienie". Ocena redaktorów portalu CH24.PL jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 8. Przewidziano trzy nagrody niespodzianki.
 9. Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami na wskazane w formularzu adresy e-mail celem ustalenia sposobu dostawy nagród.
 10. Nagrody dostarczane będą tylko na terenie Polski.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.